Informasjon

Skjeling

Årsaker

Det er ulike årsaker til skjeling:

  • Ved såkalt "medfødt innoverskjeling" kjenner vi ikke sikkert årsaken, men det er sterke holdepunkter for at det finnes en medfødt manglende evne til samsyn.
  • Langsynthet eller nærsynthet er en hyppig årsak til skjeling. Ved langsynthet må linsemuskelen konstant trekke seg sammen for at det skal dannes at klart bilde på netthinnen. Dette gir også en stadig stimulus til de musklene som beveger øynene innover, fordi disse muskelgruppene er koblet sammen i hjernen. Hos disse pasientene blir derfor en viktig del av skjelebehandlingen å gi briller som korrigerer langsyntheten.
  • Skjeling kan også forekomme som uttrykk for annen øyesykdom eller på grunn av bakenforliggende generell sykdom. En grundig sykehistorie og undersøkelse av øynene forøvrig hører derfor med hos pasienter med skjeling.
  • Skjeling og dobbeltsyn kan forekomme etter skade i øyehulen eller som komplikasjon etter operasjon i øyehulen.
  • Skjeling er ofte arvelig betinget.
Forrige side Neste side