Informasjon

Skjeling

Diagnosen

Vedvarende skjeling av et visst omfang vil være lett synlig for dem som omgås personen.

På grunn av faren for nedsatt syn på det skjelende øyet, inngår en systematisk undersøkelse av øynene i legeundersøkelsen på helsestasjoner og i skolen. Dette skjer ved at man kontrollerer om lysrefleksen faller midt i begge pupiller når barnet ser på en lykt som holdes foran det. Fra og med 4-års kontrollen undersøkes også synet på hvert øye for seg.

Nyfødte barn vil de første ukene normalt kunne ha varierende grader av skjeling. Dette fordi utviklingen av samsynet som nevnt først skjer omkring 4-6-måneders alder. Dersom skjelingen fremdeles er til stede ved 6 måneders alder, er dette ikke normalt og barnet vil bli henvist til øyelege. Barnet vil ikke vokse av seg skjelingen.

Legen bruker mange ulike tester for å undersøke for skjeling, alt etter hvilken skjeletype det gjelder.

"Falsk skjeling" betyr at noen barn har en kraftig hudfold inn mot nesen (epikantus), og denne vil kunne dekke litt av øyet og gi inntrykk av at barnet skjeler.

Forrige side Neste side