Informasjon

Skjeling

Behandling

Behandling for skjeling er viktig for å oppnå godt skarpsyn på begge øyne. Å bedre blikkontakt er også et avgjørende argument for behandling. Behandlingen skal også, dersom det er mulig, være med og gjenopprette samsynet, stereosyn.

Det er flere måter å behandle skjeling på, avhengig av grad og type. Ikke alle pasienter med skjeling behøver operasjon. Uansett behov for operasjon er den ikke-kirurgiske behandlingen helt avgjørende for et godt resultat.

Ikke-kirurgisk behandling

  • Dersom skjelingen skyldes langsynthet, vil man alltid gi briller for å korrigere langsyntheten. Dette gjøres ikke bare for at pasienten skal se bedre, men for å rette opp skjelingen.
  • Foreligger det skjeve hornhinner, vil man også korrigere dette med briller av samme grunn.
  • Dersom barnet konsekvent bare skjeler på det ene øyet, vil skarpsynet på det skjelende øyet ofte være nedsatt. Denne form for synsnedsettelse kalles "amblyopi". For å trene opp synet på det skjelende øyet, kan man dekke til det beste øyet noen timer om dagen eller noen dager per uke for å tvinge fram bruk av det dårligste øyet.
  • Ved spesielle former for skjeling vil bruk av spesialbriller (prismebriller) være gunstig som stabiliserende forbehandling til operasjon.

Kirurgisk behandling

9820-6-758-ojenhulen-orbita.jpg

Hvert år opereres 1500 pasienter for skjeling i Norge. Over halvparten av disse er barn. Ved disse operasjonene gjør man inngrep på og justerer de ytre øyemusklene (se tegning) slik at skjelingen rettes opp.

Det er alltid et usikkerhetsmoment i skjeleoperasjoner. Selv de mest erfarne legene opplever av og til at virkningen av et inngrep på øyebevegelsene ble større eller mindre enn forventet. Er pasienten imidlertid tilstrekkelig behandlet med briller og lapp på forhånd, vil resultatet i de fleste tilfeller bli bra. Men det kan bli nødvendig med flere operasjoner.

Forrige side Neste side