Informasjon

Skjeling

Prognose

Hvis ikke skjeling hos barn behandles, er det som tidligere nevnt en fare for at det skjelende øyet blir underutviklet. Barnet blir da svaksynt på ett øye, mens det ikke skjelende øyet vil forbli normalt.

Forrige side Neste side