Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Amblyopi er nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i spedbarnsalderen og tidlig småbarnsalder. En vanlig forklaring er skjeling der utviklingen av synet på det ene øyet undertrykkes.

Temaside om Korona

Hva er amblyopi?

Amblyopi er en tilstand med synssvakhet i ett øye uten at det foreligger noen sykdom i øyet.

Skarpsynet vårt, sentralsynet, utvikler seg fra fødselen og frem til 6-7 års alderen. I denne fasen utvikles forbindelsene (nervebanene) mellom øynene og synssenteret i bakre del av hjernen. For at synet skal utvikle seg normalt på begge øyne, må hjernen motta "like" synsimpulser fra begge øyne. Dersom synsimpulsene fra det ene øyet er unormale, vil synsimpulsene fra det normale øyet undertrykke impulsene fra det avvikende øyet. Slik undertrykking av synsimpulser finner sted i hjernens synsbark. Dersom denne undertrykkingen forblir ubehandlet, vil det medføre svinn av de nervecellene i synsbarken som skulle vært stimulert av det avvikende øyet. På denne måten oppstår amblyopi.

De beste behandlingsresultatene oppnås hos barn i alderen 3 til 6 år. Effekten av behandling hos barn eldre enn 7 år er klart dårligere, men nyere forskning tyder på at behandling kan bedre synsstyrken selv i ungdomstiden.

Siden det ikke foreligger noen øyensykdom, er det tre tilstander som kan føre til dårlig utviklet syn på det ene øyet:

  • Skjeling (manifest strabisme)
  • Stor forskjell i synsskarphet på de to øynene - ensidig brytningsfeil, oftest på grunn av langsynthet, sjeldnere på grunn av nærsynthet
  • Fysiske hinder som "skygger for" netthinnen (deprivasjon), for eksempel medfødt grå stær (katarakt)
Neste side