Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Barn som skjeler konstant (manifest strabisme)

Hos barn som skjeler konstant, vil skarpe, men forskjellige bilder, treffer sammenhørende punkter på de to netthinnene. Dette skulle egentlig gitt barnet dobbeltsyn, men barnet lærer raskt å undertrykke bildet fra det avvikende øyet og lærer å se normalt med ett øye. Dessverre fører det til at synet ikke utvikles på det ubrukte øyet, med mindre man dekker til det gode øyet og på den måten tvinger barnet til å bruk det dårlige øyet. Gjør man ikke det, vil det aldri utvikles syn i det ubrukte øyet. Barnet vil vokse opp med et helt normalt øye som faktisk er blindt, siden det aldri har fått sjansen til å utvikle forbindelser til synssentret inne i hjernen. 

Barn som kan alternere, det vil si vekselvis fiksere med høyre og venstre øye, vil vanligvis ikke utvikle amblyopi. Ved latent strabisme påvises skjeling kun når ett øye er tildekket. Dette er i praksis aldri forbundet med amblyopi.

Forrige side Neste side