Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Ensidig brytningsfeil (langsynthet)

Tilstanden innebærer uskarpt netthinnebilde i det ene øyet på grunn av ensidig brytningsfeil. Dette gir svakere og mindre presise synsstimuli til synsbarken, og gir derfor opphav til amblyopi. Dette gjelder spesielt ensidig langsynthet. Ved ensidig nærsynthet vil barnet få stimulert det nærsynte øyet ved å iaktta objekter på nært hold, og amblyopi vil derfor sjelden utvikles. En kombinasjon av amblyopi på grunn av skjeling og langsynthet er vanlig. 

Små barn er mer opptatt av opplevelsen av nære objekter enn av dem som er på avstand. Hvis det ene øyet er nærsynt og det andre langsynt, vil barnet favorisere det nærsynte øyet. Dermed vil ikke det langsynte øyet bli brukt, selv om det ikke foreligger skjeling. Resultatet vil bli det samme som ved ubehandlet skjeling, det vil si svekket syn på det ene øyet fordi det fratas muligheten til å utvikle syn - det understimuleres. Omtrent en prosent av alle barn har langsynthet.

Animasjon av nærsynthet og langsynthet
Forrige side Neste side