Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Fysiske hinder (deprivasjon)

Manglende eller sterkt hindret bildedannelse i det ene eller begge øyne på grunn av fysiske hindringer, for eksempel medfødt grå stær, hornhinneuklarhet, øyelokk som henger ned, gjør at bildet som dannes på netthinnen blir uskarpt. Av samme grunn som beskrevet over, vil da synet på dette øyet fortrenges og ikke bli utviklet.

Dette er den mest alvorlige typen av amblyopi, fordi den kritiske fase er mye tidligere, og mye kortere. Eksempelvis må en medfødt tett grå stær opereres i løpet av de første to levemåneder dersom man skal oppnå et godt resultat. 

Forrige side Neste side