Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Øyelapp

Barn i denne alderen har ikke mulighet til å skjønne sitt eget beste. Det skjønner ikke hvorfor foreldrene dekker til det gode øyet og tvinger det til å se med det dårlige øyet. Derfor er behandling med øyelapp svært ofte en tålmodighetsprøve hvor foreldrene hele tiden må se til at øyelappen blir brukt. Jo tidligere i livet man begynner slik behandling, desto større er sjansene for fullgodt syn på begge øynene. Målet er at barnet skal anvende begge øynene like mye.

Et godt alternativ til øyelapp er atropindråper. En dråpe i det gode øyet to dager i uken gjør at synet på det gode øyet sløres og tvinger barnet til å bruke det dårlige øyet. Det følger noen ubehag med atropinbehandling som lysfølsomhet, øyeirritasjon, rødflamming av huden rundt øyet og hodepine - men disse bivirkningene fører sjelden til stans i behandlingen. 

Hvor lenge om dagen bør barnet ha øyelappen på? Det finnes ulike svar, men flere undersøkelser har vist like gode resultater med to timers tildekking om dagen som seks timers tildekking. De er vanlig å anbefale at en av disse timene bør brukes til nærsyn-aktivitet - for eksempel tegning, bygging med lego-klosser og lignende. Slike aktiviteter krever at barnet konsentrerer seg om fine visuelle detaljer, noe som virker ekstra stimulerende på det dårlige øyet. Når behandlingen skal avsluttes, er det viktig med gradvis nedtrapping av tiden lappen er på. Dermed reduseres risikoen for tilbakefall.

Forrige side Neste side