Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Prognose

Med riktig behandling er prognosen god. Det er likevel vanlig at synet på det dårlige øyet forblir noe svekket. Hos ca. halvparten forblir 3D-synet nedsatt.

Både øyelapp og atropinbehandling er vist å være effektive tiltak for å utvikle synet på det dårlige øyet. Men vær oppmerksom på at cirka ett av fire barn får tilbakefall. Derfor er det viktig med regelmessige kontroller. Ved tilbakefall gjentas samme behandling som første gang. Gjennomføres behandlingen korrekt, blir resultatet utmerket.

Forrige side Neste side