Informasjon

Amblyopi - synssvakhet hos småbarn

Tidlig diagnose

Den beste måten å forhindre amblyopi på, er å teste synet til førskolebarn. Dette gjøres hos alle ved fire-årskontrollen på helsestasjon. Prognosen er bedre ved behandling før seks-syv års alderen.

Forrige side Neste side