Informasjon

Synsutvikling hos nyfødte

Ved fødselen er barnets syn ikke helt ferdigutviklet. For at utviklingen skal fortsette, må synet stimuleres. Normalt behøver man ikke å tenke på det, fordi miljøet som omgir det lille barnet, er stimulerende for alle sanser.

Fargesynet er dårlig utviklet hos det nyfødte barnet. Ved fødselen ser babyen mest skarpe kontraster, men ved 2-3 måneders alder kan barnet skille mellom hele fargespektret.

Allerede fra fødselen har barn en spesiell interesse for ansikt og ansiktsuttrykk. Cirka en uke etter fødselen kan babyen gjenkjenne mammas ansiktsuttrykk. Ved 2-3 måneders alder kjenner babyen igjen mammas ansikt på bilde.

Nyfødt baby

Babyen ser ting på 5 meters avstand omtrent som vi voksne ser på 30 meters avstand. Musklene som endrer formen på linsen i øyet, er enda ikke sterke nok. Det betyr at babyen ikke er i stand til å kromme linsen for å kunne se skarpt på kort avstand (klarer ikke å "akkomodere"). I tillegg er heller ikke syncellene i netthinnen ferdigutviklede. Dette gjør at synsinntrykkene er litt "tåkete" de første ukene for babyen.

Det barnet ser best den første tiden, er bevegelser, og vi kan se at øynene forsøker å følge gjenstander som rører seg. I starten beveger øynene seg litt "hoppende", men snart lærer barnet seg å kontrollere øyebevegelsene og forutser hvordan ting kommer til å bevege seg. Dermed kan øynene følge en bevegelse mykt og sammenhengende.

Babyen har et visst dybdesyn og reagerer på gjenstander som kommer nærmere. Barnet lærer seg tidlig å styre øynene, men det tar lengre tid før øynene lærer seg å samarbeide slik at et virkelig dybdesyn oppstår. Det tar enda lengre tid før hjernen lærer seg å bearbeide synsinntrykk slik at barnet oppfatter dybde som voksne gjør. En baby som nettopp har lært seg å krype, har en oppfatning om at trappen går nedover, men det betyr ikke at det finnes en forståelse for hvor farlig det kan være på egen hånd å bevege seg ned trappen.

Øyeproblemer hos babyen

Før babyen er blitt 3-4 måneder, er det vanlig at et øye skjeler innover eller utover. Oftest forsvinner dette av seg selv, men om problemet vedvarer, må man gjøre noe med det for å sikre at synet i voksen alder skal bli så bra som mulig. Om det ene øyet ikke rører seg i det hele tatt, eller på annen måte virker annerledes enn det andre, bør man kontakte lege.

Om problemet med skjeling ikke behandles, kan det skjelende øyet bli synssvakt (amblyopt). Hjernen velger å anvende synsinntrykkene kun fra det friske øyet, og det dårlige øyet får aldri sjansen til å bli utviklet. Etter 6-7 års alder slutter hjernen å utvikle synet, og da er det for sent å gjøre noe med problemet. Jo tidligere man begynner behandlingen, jo større sjanse er det for at synet skal bli så bra som mulig.

Et annet problem som kan forekomme de første månedene, er nystagmus. Øynene beveger seg sidelengs i en hoppende bevegelse. Det kan skyldes dårlig syn eller feil i nervebanene mellom øynene og hjernen, eller arvelige forhold. Om nystagmus ikke forsvinner av seg selv ved 3-4 måneders alder, bør man kontakte lege. Barn med nystagmus har vanligvis nedsatt syn.

For tidlig fødte barn (før 35. uke) har større risiko for skjeling og synssvakhet. Jo tidligere barnet fødes, desto større er risikoen. For tidlig fødte barn får sjekket synet allerede ved fødselen.

Vil du vite mer?