Informasjon, tilstand

Tåreveisstenose

Tette tåreganger er svært vanlig blant spedbarn og rammer omtrent 6 prosent av alle nyfødte. Omtrent 90 prosent vokser plagen av seg i løpet av de første 6 levemånedene.

Hva er tåreveisstenose?

Tårevæske dannes i tårekjertlene som ligger bak og ut mot siden av øvre øyelokk. Tåregangene går fra øvre og nedre øyelokksrand nærmest nesen via tåresekken og inn i nesehulen. Gangene dannes gradvis i løpet av fosterlivet og delen nærmest øyet dannes først. Ved fødselen kan denne kanalen være tett i utløpet til nesehulen hvor det normalt sett skal være en enveisklaff som slipper tårevæske ut i nesen men sørger for at luft og snørr ikke kommer opp i tåresekken.

Forekomst

Tette tåreganger er svært vanlig blant nyfødte, og det er den vanligste årsaken til rennende øyne hos nyfødte.

Årsaker

Årsaken til at tilstanden oppstår, er ikke kjent. Vanligvis er selve tåregangene ferdig dannet, men klaffen i nesehulen har ikke åpnet seg.

Illustrasjon av tåreveiene og tåreproduserende kjertel
Illustrasjon av tåreveiene og tåreproduserende kjertel

Symptomer og tegn

Typiske symptomer er vedvarende tåreflod fra øyne. Enkelte ganger kan det ligge rusk i og omkring øyet, noe som kan gjøre øyet rødt og få tilstanden til å minne om en øyebetennelse. Slim og puss skilles ut, og det dannes kruster av inntørket gult belegg på øyelokkene.

Diagnosen

Diagnosen stilles vanligvis ut fra barnets alder, typiske symptomer og en enkel legeundersøkelse. Undersøkelsen består i at legen trykker forsiktig på tåresekkene for å se om det kommer tårer eller puss ut fra øyekroken, der tåregangene starter. Noen ganger kan man dryppe en spesialfarge på øyet og se om denne forsvinner i løpet av 5 minutter. Dersom mesteparten av fargestoffet ligger igjen i øyet, eller renner nedover kinnet sammen med tårer, er sannsynligvis tåregangene tette.

Behandling

Behandlingen kan starte med forsiktig massasje av tåregangen. Legen viser hvordan dette utføres, og behandlingen kan fortsette hjemme. Målet med behandlingen er at trykket i tåregangene skal bli så høyt at klaffen/enveisventilen i utløpet åpnes. Det er viktig å ha korte negler og å vaske hendene før man utfører denne behandlingen.

Dersom egenbehandling ikke er tilstrekkelig, vil en øyelege kunne føre en tynn sonde gjennom tåregangene og åpne klaffen/enveisventilen i enden. Helt unntaksvis kan det bli aktuelt med kirurgi.

Forløp og prognose

Hos de fleste spedbarn med tilstanden vil tåreveiene åpne seg uten noen form for behandling før 6 måneders alder. Dersom tilstanden varer til barnet er eldre enn 12 måneder, er det mindre sannsynlig at den går over uten behandling.

Barn med ubehandlet tåreveisstenose har økt risiko for betennelse i tåresekken. Man vil da kunne se at området mellom øyekroken og neseroten hovner opp og/eller blir rødt og varmt. En slik betennelse må behandles med antibiotika og kan utvikle seg til en alvorlig betennelse uten behandling.