Informasjon

Shaken baby syndrom

Shaken baby syndrom har vært angitt å være et resultat av mishandling av spedbarn og småbarn. Filleristing av barnet skulle føre til akutte skader i hjernevevet, blødninger utenpå hjernen og i øynenes netthinner. Det vitenskapelige fundamentet for denne diagnosen har vist seg å være fraværende, og vår redaksjon har besluttet å fjerne omtalen av diagnosen.

Shaken baby syndrom har vært brukt om symptomtriaden hjerneblødning utenpå hjernen (subdural blødning), blødninger inne i øynene (netthinneblødning) og andre skader på hjernevev. Andre betegnelser er filleristing av spedbarn eller påført hodeskade (abusive head trauma).

Hypotesen har vært at barnet ristes så kraftig, filleristes, at det kan forårsake akutt hjerneskade med subdurale og retinale blødninger. Angivelig utløser ristingen av barnet sterke krefter tilsvarende store hodeskader, noe som aldri har vært bevist i vitenskapelige studier.

Ingen har noensinne vært vitne til at en normal baby har blitt ristet og har utviklet triaden.

En svensk litteraturgjennomgang av nærmere 4000 artikler om shaken baby syndrom konkluderer med at det er begrenset kunnskapsgrunnlag (low quality evidence) for at triaden kan knyttes til traumatisk risting, og at det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (very low quality evidence) for triadens diagnostiske sikkerhet ved traumatisk risting.

Mange omsorgspersoner har åpenbart blitt uskyldig dømt for å ha filleristet sitt barn til døde. Samtidig foreligger det utvilsomt tilfeller av barnemishandling i slike saker, men anbefalingen er å unngå uttrykket shaken baby syndrom og avstå fra å tillegge denne symptomtriaden bevistyngde.

Vi har derfor besluttet å slette artikkelen om shaken baby syndrom. I stedet anbefaler vi vår artikkel om barnemishandling.