Informasjon

Stamming

Stamming er ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale. Jo yngre barnet er når det kommer under behandling, jo høyere er sjansen for at stammingen forsvinner. Noen barn blir helt kvitt stammingen uten behandling, men det finnes ingen god metode for å finne ut hvem som må ha behandling.

Forekomst

Stamming forekommer i alle aldre, men det er vanligst hos yngre barn. I de fleste tilfeller starter stamming i 2-5 års alderen, i den perioden barn tilegner seg store språklige ferdigheter. Cirka 5 prosent av alle førskolebarn stammer. Forekomsten avtar så, og for skolebarn regnes en forekomst på ca. 1%. Stamming ble i en studie funnet å forekomme hos cirka 1,4 prosent av alle barn under 10 år. Stamming opphører i ung voksen alder hos nær 80 prosent av barn som har stammet (tallene i forskjellige studier varierer). Et sted mellom 0,7 og 1 prosent av den voksne befolkningen stammer, og 80 prosent av disse er menn. Forekomst av stamming er den samme uavhengig av sosial, økonomisk, kulturell eller etnisk bakgrunn.

Forrige side Neste side