Informasjon

Stamming

Stamming er ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale. Jo yngre barnet er når det kommer under behandling, jo høyere er sjansen for at stammingen forsvinner. Noen barn blir helt kvitt stammingen uten behandling, men det finnes ingen god metode for å finne ut hvem som må ha behandling.

Ulike typer stamming

Stamming klassifiseres som utviklingsmessig, nevrogen eller psykogen. Utviklingsmessig stamming er den vanligste formen. Det oppdages hos barn i 3-8 års alder og utgjør mer enn 80 prosent av alle tilfeller med stamming i befolkningen. Cirka 80-94 prosent av førskolebarn med utviklingsmessig stamming blir bra av seg selv i løpet av fire år.

Nevrogen stamming skyldes vanligvis sykdom som hjerneskade eller hjerneslag. Psykogen stamming er en sjelden form, og den forekommer vanligvis hos voksne med problemer etter et psykologisk eller et emosjonelt traume; ofte er det ingen annen kjent årsak.

Forrige side Neste side