Informasjon

Stamming

Temaside om Korona

Årsak

En rekke faktorer kan påvirke stamming, men årsaken til stamming er uklar. Mulige faktorer som kan bidra omfatter endret tenkemønster, arv, pasientens kjønn og miljøfaktorer. En liten studie har vist at noen voksne som stammer, bruker lengre tid på å tenke ut løsninger på problemer enn de som snakker flytende. En annen studie har ved funksjonell MR-undersøkelse funnet at nervesystemet aktiveres annerledes hos de som stammer, når de skal snakke. Studien viste også at de som stammet, måtte konsentrere seg mer om det å få til tale, og de hadde dermed mindre kapasitet til annet tankearbeid. Likevel er det ingen sammenheng mellom stamming og intelligens.

Det er økende dokumentasjon på en sammenheng mellom arv og stamming. Det er en betydelig overvekt blant gutter, også blant de yngste. Tilbakegang av stamming i voksen alder skjer også oftere blant jenter enn gutter. To ganger så mange gutter som jenter stammer. Fem ganger så mange menn som kvinner stammer.

Miljøpåvirkninger som stressende sosiale situasjoner, å snakke i telefonen og negative erfaringer med å snakke, kan også bidra til langvarig stamming. Angstnivået hos personer som stammer, er høyere i situasjoner der det forventes at de skal snakke

Forskning på ferdigheter og atferd hos personer som stammer, er i hovedsak utført på voksne mennesker som stammer.

Forrige side Neste side