Informasjon

Stamming

Stamming er ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale. Jo yngre barnet er når det kommer under behandling, jo høyere er sjansen for at stammingen forsvinner. Noen barn blir helt kvitt stammingen uten behandling, men det finnes ingen god metode for å finne ut hvem som må ha behandling.

Ulike grader av stamming

Normal ikke-flyt tale, er ikke stamming men omtales ofte som småbarnsstotring. Det er et normalfenomen og er karakterisert ved gjentakelse av lyder, stavelser og ord som vanligvis opptrer i starten av en setning. Disse barna har lite eller ingen frustrasjon eller oppmerksomhet om sin stotring.

Mild stamming forekommer vanligvis mellom 3 og 5 års alder. De presenterer seg vanligvis med de samme repetisjonene i talen som de vi finner ved normal ikke-flyt tale. Repetisjonene er imidlertid hyppigere, og de kan være ledsaget av grimasering eller ubevisste bevegelser. Selv om pasienten og familien ofte er ubekymret for mild stamming, anbefales tidlig henvisning til logoped for å bremse utviklingen og unngå uheldige sosiale følger.

Alvorlig stamming opptrer vanligvis mellom 1 og 7 års alder. Selv om alvorlighetsgraden de første 6 månedene ikke sier noe om sannsynligheten for bedring, bør symptomene begynne å gå tilbake etter 6 måneder. I de fleste tilfeller med alvorlig stamming opptrer stamming ved færre enn 20% av ordene, men stamming forekommer ved nærmest hver eneste frase eller setning. Stammingen er vanligvis ledsaget av grimasering eller ubevisste bevegelser og unnvikende atferd. Denne type stamming fører ofte til forlegenhet og frykt for å snakke.

Forrige side Neste side