Informasjon

Stamming

Stamming er ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale. Jo yngre barnet er når det kommer under behandling, jo høyere er sjansen for at stammingen forsvinner. Noen barn blir helt kvitt stammingen uten behandling, men det finnes ingen god metode for å finne ut hvem som må ha behandling.

Henvisning til logoped

Et barn som stammer har rett til å få hjelp i henhold til Opplæringsloven. Hvilken type hjelp som tilbys varierer fra kommune til kommune. En logoped er sannsynligvis den som best kan vurdere barnets stamming, og som eventuelt kan gi logopedisk hjelp og oppfølging.

Logopeder kan foreta formelle tester av tale. Observasjon av samspillet mellom foreldre og barn har sannsynligvis betydning. Foreldre som ofte avbryter eller snakker hurtig, kan øke barnets stamming.

Førskolelærer, lærer, PPT-tjenesten, fastlegen og/eller helsesøster spiller ofte en sentral rolle i vurderingen av pasienter som stammer fordi de ofte er de første som får presentert problemet. Selv om mange tilfeller går tilbake av seg selv, er henvisning til profesjonell behandler (logoped) nødvendig hvis:

  • stammingen er alvorlig eller vedvarer utover 6-12 måneder
  • det foreligger en familiehistorie på stamming
  • familien eller personen er sterkt bekymret for stammingen og atferden rundt dette
Forrige side Neste side