Informasjon

Forsinket søvnfaselidelse

Forsinket søvnfaselidelse kjennetegnes av at du har vanskelig for å sovne til normal tid, men sovner først langt ut på natten. Når du først sovner, sover du godt og uten oppvåkninger. Dersom du ikke vekkes, vil søvnen være av normal varighet.

Hva er forsinket søvnfaselidelse?

Det er beregnet at rundt 6500 mennesker over 18 år (0,2 prosent) i vårt land har forsinket søvnfase, men lidelsen er langt hyppigere blant ungdom (forekomsten i denne gruppen regnes til å være minst 5 prosent). Det typiske mønsteret er at man ikke sovner før langt utpå natta, for eksempel i to-tre-tiden, men at søvnlengden er normal dersom man får sove uforstyrret.

Problemet starter ofte i tenårene, men kan begynne allerede i småbarnsalder. For de fleste forsvinner tilstanden i begynnelsen av 20-årene. Unge menn er oftest utsatt for tilstanden, noe som gjør at man tror livsstil er en medvirkende faktor.

Neste side