Informasjon

Forsinket søvnfase-syndrom

Forsinket søvnfase-syndrom kjennetegnes av at du har vanskelig for å sovne til normal tid. Du sovner langt ut på natten. Når du først sovner, sover du godt og uten oppvåkninger. Dersom du ikke vekkes, vil søvnen være av normal varighet.

Temaside om Korona

Hva er forsinket søvnfase-syndrom?

Det er beregnet at ca. 6.500 mennesker (0,17%) i vårt land har forsinket søvnfase. Det typiske mønsteret er at man ikke sovner før langt utpå natta, for eksempel i 02-03-tiden, men at søvnlengden er normal dersom man får sove uforstyrret.

Problemet starter ofte i tenårene, men kan begynne allerede i småbarnsalder. I undersøkelser har man funnet at gjennomsnittlig varighet av faseforstyrrelsen er nærmere 20 år. Det er anslått at tilstanden rammer 7% av alle tenåringer. Unge menn er hyppigst plaget med denne tilstanden.

Neste side