Informasjon

Forsinket søvnfase-syndrom

Årsaker

Eksperter tror at forklaringen på tilstanden er at den "indre klokken" er forskjøvet (asynkron) i forhold til døgnet. Tidspunktet for når kroppen er klar til å sove, blir forskjøvet noen timer frem i tid. Du vil vanligvis ha vansker med å sovne før tidligst i 1-2-tiden på natten, og du har store problemer med å stå opp om morgenen. Får du sove et normalt antall timer, vil du være uthvilt og fungere normalt på dagen.

Det er ingen holdepunkter for at livsstil er årsak til sykdommen, men livsstilen kan bidra til å vedlikeholde plagene dersom man velger yrker som tillater endret døgnrytme. Personer med denne tilstanden har ikke noen fysiske eller psykiske avvik, men de har sine produktive deler av døgnet til andre tidspunkt enn det som er vanlig.

Forrige side Neste side