Informasjon

Forsinket søvnfase-syndrom

Forsinket søvnfase-syndrom kjennetegnes av at du har vanskelig for å sovne til normal tid. Du sovner langt ut på natten. Når du først sovner, sover du godt og uten oppvåkninger. Dersom du ikke vekkes, vil søvnen være av normal varighet.

Langtidsutsikter

De fleste vokser før eller siden av seg lidelsen, men mange plages over lang tid. Hovedproblemet til personer med denne tilstanden er å komme i rytme med resten av samfunnet, det vil si fungere normalt i familie, skole og på arbeid.

Det forekommer at pasienter selv-medisinerer seg med alkohol eller beroligende midler for å fremskynde søvn. Det er også observert en overhyppighet av depresjon hos personer med forsinket søvnfasesyndrom. Dette må anses som en naturlig følge av å leve med en slitsom tilstand og for lite søvn.

Forrige side Neste side