Informasjon

Forsinket søvnfase-syndrom

Langtidsutsikter

De fleste vokser før eller siden av seg lidelsen, men mange plages over lang tid. Hovedproblemet til personer med denne tilstanden er å komme i rytme med resten av samfunnet, det vil si fungere normalt i familie, skole og på arbeid.

Det forekommer at pasienter selv-medisinerer seg med alkohol eller beroligende midler for å fremskynde søvn. Det er også observert en overhyppighet av depresjon hos personer med forsinket søvnfasesyndrom. Dette må anses som en naturlig følge av å leve med en slitsom tilstand og for lite søvn.

Forrige side Neste side