Informasjon

Søvnproblem hos barn under 3 år

De vanligste søvnproblemer hos barn under tre år er innsovningsproblemer, hvor barnet har vanskelig for å roe seg ned og sovne om kvelden, og/eller at barnet våkner flere ganger hver natt og har vansker med å sovne igjen.

Barn er i stadig utvikling og gjennomgår ulike faser i tillegg til at de er små personligheter som har sitt eget grunnleggende søvnmønster. De aller fleste foreldre er innstilt på at barn kan ha ulike behov for søvn, likevel vil toleransegrensen for hva som regnes som normalt, variere, og mange foreldre kan i perioder oppleve at deres barn har et søvnmønster som er forstyrrende og plagsomt både for foreldre og barn. Mange foreldre kvier seg for å la barnet gråte seg i søvn.

Normalt søvnmønster

Hvor mye et barn sover er helt individuelt og normalvariasjonen er stor. Et spedbarn kan ha en normal variasjon på mellom 12 og 23 timer i døgnet.

0-3 måneder

Søvnbehovet er mellom 14 til 17 timer i døgnet. De fleste har flere soveperioder på dagtid, og det kan være normalt med ett til to nattmåltid. Foreldre bør forsøke å etablere faste rutiner for barnets søvn fra cirka tre måneders alder.

4-11 måneder

Søvnbehovet er nå 12 til 15 timer i døgnet. Barnet sover fortsatt gjerne et par ganger i løpet av dagen. Når barnet har etablert flere måltider med fast føde, kan man forvente at det kan sove hele natten gjennom uten å få mat.

1-3 år

Søvnbehovet er nå kommet ned i cirka 11 til 14 timer per døgn. De fleste sover en gang om dagen og som regel 10 til 12 timer om natten. Noen barn våkner fortsatt om natten.

Innarbeid gode soverutiner

En mest mulig stabil og forutsigbar døgnrytme og faste ritualer omkring legging hver kveld er et godt utgangspunkt og gjelder fra barnet er omkring tre måneder gammelt. Nedtrapping av aktivitet mot leggetid og ro omkring kveldsstell og måltid er viktig. For noen kan et bad virke søvndyssende, mens noen blir oppspilt. Finn ut om et kveldsbad roer ditt barn. Dersom barnet ditt roer seg, kan dette være et godt ritual før leggetid. Syng gjerne samme sang hver kveld når barnet skal sovne. Samtidig er det viktig å lære barnet å finne søvnen selv. Prøv å unngå å bysse, vugge eller synge det i søvn.

Unngå at barnet blir overtrett, legg det når det viser tegn på trøtthet. Overtretthet gjør det vanskelig å gjennomføre de faste rutinene. Barnet blir vanskeligere å håndtere, det blir oppspilt, og det kan by på vansker å få det til å falle i søvn.

Dersom barnet trenger nattmåltid (før seks måneders alder), bør dere gi barnet minst mulig oppmerksomhet rundt dette måltidet. Unngå å ta barnet opp av sengen hvis det våkner om kvelden eller natten.

Å være konsekvent over lang tid ved gjennomføring av disse rutinene har best effekt. Barn viser ofte tidlig at de har sin egen døgnrytme, og det er viktig at rutiner i størst mulig grad følger barnets personlige mønster. De fleste eksperter anbefaler ikke at barnet sover i samme seng som foreldrene, eller at foreldrene ligger sammen med barnet til det har sovnet.

Tiltak for å få barnet til å sovne om kvelden

Det finnes en del enkle råd som foreldre kan bruke for å få det lille barnet til å sove. Hos noen virker slike råd etter noen dager, hos andre kan det ta noen uker.

  • Sover barnet på dagtid, kan dere prøve å forskyve denne søvnen til litt tidligere på dagen.
  • Faste ritualer og fast leggetid bidrar til at barnet skjønner at det nærmer seg leggetid.