Informasjon

Natteskrekk

Natteskrekk er en tilbakevendende, kortvarig søvnforstyrrelse som oftest oppstår hos småbarn.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Hva er natteskrekk?

Natteskrekk er en uskyldig søvnforstyrrelse hos barn. Den arter seg ved nattlige anfall hvor barnet plutselig skriker til og hopper i mange tilfeller ut av sengen. Under anfallet er det typisk at de er rød og oppkavet i ansiktet, og har hurtig puls, puster raskt og svetter, og virker engstelige. Under anfallet er de utrøstelige. Når barnet våkner neste morgen, husker det verken episoden eller at det har hatt noen vond drøm. Natteskrekk kan oppleves skremmende av familien fordi man ikke skjønner hva som er galt.

Det er beregnet at 1-6% av barn opplever et begrenset antall episoder med natteskrekk. Stadige episoder med natteskrekk ledsaget av betydelig ubehag og forstyrrelser er mindre hyppig. Tilstanden er like vanlig blant jenter og gutter. Den kan forekomme fra 1-årsalderen, men tilstanden er hyppigst i alderen 3-12 år. De fleste får sitt første anfall omkring 3,5 årsalderen. De yngste barna kan oppleve minst en episode per uke. Eldre barn opplever vanligvis 1-2 episoder per måned. Selv om natteskrekk er mest vanlig hos barn, er det også noen voksne som har det.

Årsak

Natteskrekk er en søvnforstyrrelse. Søvnen deles inn i ulike faser. Natteskrekk oppstår under dyp søvn tidlig på natten, 1-2 timer etter at de har sovnet. Det er ikke kjent hva som egenlig skjer i hjernen under anfallet.

I noen tilfeller kan episoder med natteskrekk være forutgått av feber, eller komme i perioder med underskudd på søvn. Natteskrekk er i de fleste tilfeller ikke forbundet med spesielt stress eller emosjonelle forstyrrelser hos barnet. Det er imidlertid sett at anfall noen ganger kan komme i forbindelse med opprivende livshendelser, eller medisiner som påvirker sentralnervesystemet.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Barnet er i utgangspunktet friskt. Anfallet setter inn ca. 1-2 timer etter at barnet har sovnet. Barnet setter seg opp i sengen og skriker. Du kan kjenne at hjertet banker raskt, barnet puster raskt og er varmt. Barnet virker våkent, men er forvirret, vet ikke hvor det er og reagerer ikke på tilsnakk. Det er utrøstelig. De fleste episodene varer bare 1-2 minutter, men barnet kan forbli utrøstelig i opptil 30 minutter før det slapper av og vender tilbake til rolig søvn. Morgenen etter husker ikke barnet noe av episoden.

Ved legeundersøkelse er alt normalt. Det er vanligvis ikke nødvendig å ta hverken blodprøver eller gjøre andre undersøkelser.

Behandling

Det viktigste er at foreldrene får vite at det er en ufarlig tilstand som barnet vil vokse av seg. Bare helt unntaksvis kan det forekomme at barna er preget av anfallene den påfølgende dagen, noe som f.eks. kan påvirke skoleprestasjonene. Hos disse kan det være aktuelt med behandling.

Det kan være nyttig at dere som foreldrene sikrer at barnets seng og rom er trygt, slik at barnet ikke skader seg hvis det impulsivt forlater rommet under anfallet. Barnet bør sikres nok søvn, og det er viktig å ha faste leggetider og rutiner ved legging av barnet. Fjern alle mulige kilder til søvnforstyrrelser og ha en fast oppvåkningstid. Under anfallet bør dere forsøke å trøste barnet selv om det er vanskelig å få god kontakt.

Regelmessig vekking kan forsøkes. Det er lite forskning når det gjelder effekten av denne type behandling. Oppvåkning ved natteskrekk skjer ofte på samme tid hver kveld. Å vekke barnet 15-20 minutter før forventet anfall, kan endre søvnfasene og bidra til å unngå problemet. Ved slik vekking bør dere som foreldre oppføre dere på samme måte som når barnet våkner på egen hånd, og sikre at det faller i søvn på nytt. Vær spesielt oppmerksomme på at slik vekking kan gi redusert søvnkvalitet og faktiskt også forverre problemet.

Prognose

Tilstanden forsvinner gjerne i ungdomstiden eller tidligere. Episodene pågår hos de fleste barna over forholdsvis kort tid, hos enkelte bare noen uker. Andre ganger varer tilstanden lengre.

Vil du vite mer?

  • Natteskrekk - for helsepersonell