Informasjon

Natteskrekk

Natteskrekk er en tilbakevendende, kortvarig søvnforstyrrelse som oftest oppstår hos småbarn.

Hva er natteskrekk?

Natteskrekk er en uskyldig søvnforstyrrelse hos barn. Den arter seg ved nattlige anfall hvor barnet plutselig skriker til, og i mange tilfeller hopper ut av sengen. Under anfallet er det typisk at de er rød og oppkavet i ansiktet, og har hurtig puls, puster raskt og svetter, og virker engstelige. Under anfallet er de utrøstelige. Det er uvanlig at barnet husker noe av anfallet neste morgen. Natteskrekk kan oppleves skremmende av familien dersom man ikke vet hva det er. 

Det er beregnet at 1-6 prosent av barn opplever et begrenset antall episoder med natteskrekk. Stadige episoder med natteskrekk ledsaget av betydelig ubehag og forstyrrelser er mindre hyppig. Tilstanden er like vanlig blant jenter og gutter. Natteskrekk kan forekomme fra 1-årsalderen, men er hyppigst i alderen 5-7 år, og er vanlig opptil 12 års alder. Kan i sjeldne tilfeller også forekomme hos voksne.

Årsak

Natteskrekk er en søvnforstyrrelse. Søvnen deles inn i ulike faser. Natteskrekk oppstår ved overgang fra dyp til lettere søvn tidlig på natten, 1-3 timer etter at barnet har sovnet. Det er ikke kjent hva som egenlig skjer i hjernen under anfallet.

I noen tilfeller kan episoder med natteskrekk være forutgått av feber, eller komme i perioder med underskudd på søvn. Natteskrekk er i de fleste tilfeller ikke forbundet med spesielt stress eller emosjonelle forstyrrelser hos barnet. Det er imidlertid sett at anfall noen ganger kan komme i forbindelse med opprivende livshendelser eller medisiner som påvirker sentralnervesystemet.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Barnet er i utgangspunktet friskt. Anfallet setter inn ca. 1-3 timer etter at barnet har sovnet. Barnet setter seg opp i sengen og skriker. Du kan kjenne at hjertet banker raskt, barnet puster raskt og er varmt. Barnet virker våkent, men er forvirret, vet ikke hvor det er og reagerer ikke på tilsnakk. Det er utrøstelig. De fleste episodene varer fra 1-2 minutter opptil 10 minutter, unntaksvis lenger. Etter hvert slapper barnet av og vender tilbake til rolig søvn. Morgenen etter husker vanligvis ikke barnet noe av episoden.

Ved legeundersøkelse er alt normalt. Det er som oftest ikke nødvendig å ta hverken blodprøver eller gjøre andre undersøkelser.

Behandling

Det viktigste er at foreldrene får vite at det er en ufarlig tilstand som barnet vil vokse av seg.

Under anfallet anbefales det å snakke rolig og trøste, men uten at man forsøker å vekke barnet.

Det kan være nyttig at dere som foreldrene sikrer at barnets seng og rom er trygt, slik at barnet ikke skader seg. Barnet bør sikres nok søvn, og det anbefales å ha faste leggetider og gode rutiner ved legging av barnet. Fjern alle mulige kilder til søvnforstyrrelser og ha en fast oppvåkningstid. 

Bare helt unntaksvis kan det forekomme at barna er preget av anfallene den påfølgende dagen, noe som f.eks. kan påvirke skoleprestasjonene. Hos disse kan det være aktuelt med behandling.

Regelmessig vekking 15-20 minutter før anfallene er forsøkt. Det er lite forskning når det gjelder effekten av denne type behandling. Slik vekking kan endre søvnfasene og bidra til å unngå problemet, men kan også gi redusert søvnkvalitet og forverring av tilstanden. 

Prognose

Tilstanden forsvinner gjerne i ungdomstiden eller tidligere. Episodene pågår hos de fleste barna over forholdsvis kort tid, hos enkelte bare noen uker.  Noen opplever gjentatte anfall i mange år. 

Vil du vite mer?

  • Natteskrekk - for helsepersonell