Informasjon

Søvnproblemer hos barn - informasjon til foreldre

Noen barn vil ikke sovne, mens andre våkner mange ganger om natten.

Døgnrytmen - skille mellom dag og natt

At små barn ikke får sove, er ikke et nytt fenomen. Det har skapt poser under øynene på mange voksne gjennom generasjonene. Hos nyfødte mangler døgnrytmen, og søvnmengden fordeler seg ganske likt mellom natt og dag. Det tar fem til seks måneder før barn begynner å utvikle en stabil døgnrytme. Mange søvnproblemer hos barn skyldes problemer med døgnrytmen. Fra rundt seks måneders alder kan ulike tiltak styrke døgnrytmen og bidra til en god natts søvn. Så godt som alle spedbarn våkner om natten, og trenger inngripen fra foreldre for å sovne igjen. Fra ett års alder vil 60 til 70% av alle barn kunne "trøste" seg selv om de får sjansen.

Søvnproblemer hos barn kan lett bli et problem som gir søvnmangel hos hele familien. Problemet er vanlig, omtrent ett av fire barn har kroniske vansker med å sovne eller opprettholde søvnen.

Denne artikkelen dreier seg om søvnproblem knyttet til uheldige vaner og innlært atferd. Plages man med såkalte parasomnier (mareritt, gå i søvne, natteskrekk, ufrivillig vannlatning under søvnen), underliggende sykdom (eksem/allergi som gir kløe, rastløse bein, store mandler, tilstander som forårsaker smerte osv.) eller andre faktorer (lys, støy ugunstig temperatur på soverommet, reddsel for å være alene eller mørket osv.) som forstyrrer søvnen, må de underliggende problemene håndteres først. Parasomnier er hendelser eller forstyrret atferd under søvnen. Slike er episodiske, og reflekterer umodenhet i hjerne og nervesystem. Derfor er de vanligere blant barn, og barna vokser vanligvis av seg slike.

Neste side