Informasjon

Søvnproblemer hos barn - informasjon til foreldre

Temaside om Korona

Generelt om søvnråd for barn

Mange metoder er prøvd for å lokke barn i søvn. I dag kan man ikke si at én metode er mye bedre enn en annen. Mange metoder kan gi ønsket virkning, men vi vet også at enkelte fremgangsmåter er lite nyttige - og noen virker rett og slett mot sin hensikt!

Et grunnleggende prinsipp når man skal ta tak i uhensiktsmessig søvnatferd hos barnet, er at foreldrene/omsorgspersonene må være konsekvente når de skal innføre eller vedlikeholde en bestemt rutine for sengetid, ved oppvåkninger og når barnet skal stå opp. I spesielle situasjoner, slik som når barnet er sykt, må man selvfølgelig tillate avvik fra denne rutinen. Det å legge seg og stå opp til omtrent samme tid hver dag, er gunstig for både barn og voksne. Avviket i helgene bør helst ikke være mer enn én time eller to.

Et belønningssystem er ofte en smart måte å motivere barn på, om de er store nok til å forstå konseptet. For eksempel kan barn som vil sove i foreldrenes seng, få en stjerne for hver natt de ikke sover der, og når de har samlet for eksempel ti stjerner så leder det til en premie - eksempelvis et besøk på badeland. 

Medikamentell behandling av søvnproblemer er i utgangspunktet uaktuelt for barn. Gamle allergimedisiner (førstegenerasjons antihistaminer) kan være aktuelt som kortvarig behandling i spesielle situasjoner. Medisinen gir trøtthet på dagtid og er ingen god løsning i de fleste tilfeller. For noen barn kan melatonin tabletter ha effekt, men det beste er å tilpasse aktiviteten slik at barnets kropp selv frigir dette hormonet til riktige tider. Kroppens egen produksjonen av melatonin er relatert til lys, og forutsetter at døgnrytmen er utviklet og er velfungerende. Kroppens produksjon av melatonin avtar med alderen, og det er først og fremst de over 55 år som har glede av hormonet som sovemedisin. 

Forrige side Neste side