Informasjon

Søvnproblemer hos barn - informasjon til foreldre

Temaside om Korona

Forebygge søvnproblemer

De siste timene før leggetid er det viktig at barnet blir utsatt for lite stimuli. Unngå skjermtid og herjelek - at barnet blir oppspilt de siste én til to timer før leggetid. Gi barnet mat før det skal legge seg, men ikke rett før. Barn trenger ikke ammes om natten etter fem til seks måneders alder. Når dere skal slutte med nattamming, er det en stor fordel at far, medmor eller annen omsorgsperson tar seg av nattlige oppvåkninger, da lukten av morsmelk vil gjøre det vanskeligere for barnet å sovne.

Introduser en fast rutine før leggetid. Denne rutinen bør ikke bare inneholde tannpuss og liknende, men også noen rolige og hyggelige aktiviteter. Dette kan være et bad, massasje eller lesing ved sengen. 

Soverommet bør være mørkt, stille og passe varmt (litt varmere enn anbefalt temperatur på voksnes soverom - rundt 20 grader passer mange barn). Det bør være fritt for elektroniske innretninger som tv, dataspill og nettbrett. 

Barnet kan lære å sove på eget rom fra det er tre til seks måneder gammelt. Det vil ofte gi bedre søvn for både foreldre og barn. Når det gjelder spedbarn, så legg barnet når det er søvnig, men forlat rommet før barnet sovner. Barn som lulles i søvn vil ofte kreve samme oppmerksomhet dersom de våkner om natten.

Legg til rette for at barnet utvikler en god døgnrytme. Dette gjør du ved å utsette barnet for lys og stimulere barnet mest om dagen. Både dagslys og annen stimulering egner seg aller best tidlig på dagenBarn over to til tre år bør være aktive og ute minst 30 minutter hver dag, fortrinnsvis på formiddagen. Ved søvnperioder på dagtid bør disse foregå ute i barnevogn eller i et rom med gardiner trukket fra.

Babyer sover ofte flere ganger om dagen. Når de begynner på barnehage blir dette gjerne kortet ned til én lur. Overgangen kan være utfordrende med tanke på søvnen. En lur få timer før leggetid er som regel ikke en god løsning, dette vil ofte redusere muligheten for god nattesøvn. Det å være overtrøtt kan også forstyrre nattesøvnen, og noen ganger er en lur på formiddagen løsningen på problematisk nattesøvn. Det anbefales at barn eldre enn ett år ikke har en rutine med en lengre dupp noe særlig etter klokken 14 og at de legger seg i 18-18.30 tiden. De fleste barn vil ikke lenger ha noe behov for en dupp på dagen etter at de er fylt fire år. 

Forrige side Neste side