Informasjon

Livløshetsanfall hos barn under 12 måneder

Anfall med livløshet hos barn under 12 måneder kan forekomme på grunn av alvorlig sykdom eller uten noen tegn på sykdom.

Temaside om Korona

På engelsk ble tilstanden inntil 2016 omtalt som ALTE (apparent life-threatening event). Internasjonalt har man nå blitt enige om å bruke betegnelsen BRUE (Brief resolved unexplained event) som er en mer avgrenset tilstand. Betegnelsen benyttes også hos barn som tilsynelatende er veldig syke (for eksempel med pustestopp eller kvelningsanfall) uten at de er livløse. For foreldrene vil slike anfall virke svært dramatiske, og de bør føre til at man tar kontakt med lege eller ringer 113 for akuttmedisinsk hjelp.

Årsak

Slike anfall kan komme uten at man finner noen årsak. I omtrent halvparten av tilfellene har anfallene en påvisbar årsak. Dette betyr at det er viktig at et barn med slikt anfall blir undersøkt av lege, men det er ikke sikkert at anfallet er et tegn på alvorlig sykdom. Anfallene kan være tegn på alvorlige infeksjoner eller hjertesykdom, men den vanligste forklaringen var tidligere reflukssykdom. Barnet gulper opp mageinnhold som irriterer i svelget og gjør at luftrøret stenges av for å forhindre at mageinnhold kommer ned i lungene. Denne årsaken er mindre sannsynlig med den nye definisjonen BRUE. Andre årsaker kan være forstyrrelser i nervesystemet eller sykdom i lungene (kikhoste, virusinfeksjoner, myk brusk i bakre del av gane og svelg). For tidlig fødte barn har noe økt risiko for denne type anfall.

Diagnosen

Disse anfallen er ifølge definisjonen av BRUE kortvarige, og nesten alltid har barnet kommet til hektene igjen når det blir undersøkt av lege. Legen må gjøre en vurdering av barnet slik som det er ved undersøkelsen, og han eller hun vil prøve å få avklart flest mulig detaljer om anfallet fra foreldrene. Det er mulig å gjøre en lang rekke undersøkelser, men man må velge de undersøkelsene som er nødvendige ut fra barnets tilstand. Framstår barnet som helt friskt ved legeundersøkelsen, er det lite sannsynlig at anfallet skyldes alvorlig sykdom. Mange tilstander som gir slike anfall, kan utelukkes med enkle blodprøver. Dersom anfallet har vært spesielt langvarig, eller dersom barnet har hatt behov for gjenopplivning, bør barnet uansett legges inn på sykehus til observasjon slik at man får mer tid på seg til å kartlegge barnets tilstand.

Prognose

Barn som har hatt et livløshetsanfall, må undersøkes grundig. Er det den minste tvil om årsaken eller mistanke om at barnet har en alvorlig sykdom, skal barnet innlegges på sykehus. Dersom man finner en årsak til anfallet, er det grunntilstanden som forårsaket anfallet som er avgjørende for hvordan det går videre. Dersom det ikke er noen sikker årsak til anfallet, er det sjelden at det oppstår nye anfall. Disse anfallene oppstår hyppigst før barnet er 10 uker gammelt.

Direkte oversatt fra engelsk, betyr ALTE "tilsynelatende livstruende anfall." Denne betegnelsen er valgt fordi anfallet fra foreldrenes ståsted oppleves som svært dramatisk. Til tross for dette, er det langt fra sikkert at anfallet skyldes noen form for sykdom. Det samme gjelder den nye betegnelsen BRUE som betyr kortvarig forbigående uforklarlig anfall" (brief resolved unexplained event).