Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn/unge

Nyoppstått uttalt utmattelse og kraftig redusert kapasitet til vanlig fysisk og mental/kognitiv aktivitet er typisk. Prognosen er best om barnet møter forståelse og empati for sykdommen.

Hva er CFS/ME?

Kronisk utmattelsessyndrom ("chronic fatigue syndrome")/ Myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) er en sykdom preget av nyoppstått uttalt utmattelse og kraftig redusert kapasitet til vanlig fysisk og mental/kognitiv aktivitet. Et kjernesymptom er anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring. Denne kommer ofte forsinket. Kognitive vansker ("hjernetåke"), forstyrret søvn, svimmelhet, forskjellige former for smerte er andre typiske symptomer.

Spesielt viktig for barn og unge med CFS/ME

Kjernesymptomene ved sykdommen er svært lik hos barn, unge og voksne. Generelt er det viktigste at barnet/ungdommen må oppleve å bli tatt på alvor. Det er dessverre ikke uvanlig at barnets/den unges beskrivelse av symptomene betviles, noe som kan gi en følelse av avmakt og sorg som kan være vanskelig å gjenopprette. Motsatt vil en opplevelse av lydhørhet, empati og tillitt skape et godt grunnlag for hjelp til best mulig mestring av sykdommen.

Ulike betegnelser, samme tilstand

CFS/ ME forekommer over hele verden. Forskjellige betegnelser brukes (delvis landsavhengig). Myalgisk encefalopati (ME) og kronisk utmattelsessyndrom ("chronic fatigue syndrome", CFS) er de vanligst brukte betegnelsene.

Neste side