Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn/unge

Forekomst

Sykdommen kan forekomme i alle aldre, oftere hos unge i alderen 12-17 år eller voksne i alderen 35-50 år. Jenter/ kvinner får oftere CFS/ ME enn gutter.

CFS/ ME forekommer vanligvis som sporadiske (isolerte) tilfeller, men hos cirka 20 prosent forekommer det hos mer enn ett familiemedlem. Opphopninger av tilfeller eller utbrudd av sykdommen (epidemier) har forekommet flere steder i forskjellige land.

Forrige side Neste side