Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn/unge

Alvorlig/svært alvorlig CFS/ME

De få som har slik grad av ME krever bred oppfølging fra fastlege og andre aktuelle fagpersoner fra helsevesenet og det øvrige hjelpeapparatet. Belastningen for pasienten og familien er omfattende.

Forrige side