Informasjon

Familiær kortvoksthet

Familiær kortvoksthet er kortvoksthet som skyldes at foreldrene er kortvokste og at tilstanden slik sett er arvelig.

Hva er familiær kortvoksthet?

Familiær kortvoksthet er kortvoksthet som skyldes at foreldrene er kortvokste og at tilstanden slik sett er arvelig. Et barn som er 2 standarddeviasjoner eller mer under gjennomsnittshøyden for barn av samme kjønn og samme alder, og der det ikke finnes feil i stoffskiftet, hormonelle eller andre forklaringer, defineres som kortvokst. For å være sikker på diagnosen, må legen utelukke andre forklaringer som underliggende sykdommer, veksthormonmangel, arvelige sykdommer samt andre faktorer som påvirker vekst, for eksempel depresjon, underernæring og psykososiale dårlige kår.

Nyere kunnskap viser at veksthormonbehandling av familiær kortvoksthet øker høyden som voksen, men effekten er beskjeden, behandlingen er svært krevende, kostnadene høye og det er etiske betenkeligheter. Veksthormonbehandling anbefales ikke av Norsk barnelegeforening.

Neste side