Informasjon

Familiær kortvoksthet

Årsak

Forklaringen ligger i genene, arvematerialet. Disse barna har normal veksthastighet (ofte i nedre område), ingen biokjemiske eller andre tegn på en spesifikk veksthemmende tilstand, normale serumnivå av ulike veksthormoner, og normal veksthormonrespons på medikamenter som stimulerer frigjøring av veksthormon (en test som noen ganger brukes).

Forrige side Neste side