Informasjon

Familiær kortvoksthet

Beregning av forventet voksenhøyde

En vanlig måte å finne barnets forventede voksenhøyde på er å beregne gjennomsnittshøyden av de to foreldrene og så legge til 6,5 cm for en gutt eller trekke fra 6,5 cm for en jente. Eller:

  • Jenter: (Fars høyde i cm + mors høyde i cm -13 cm)/2 ±8,5 cm
  • Gutter: (Fars højde i cm + mors højde i cm +13 cm)/2 ±8,5 cm

Gitt barnets høyde, alder i år og skjelettalder (se nedenfor), kan den antatte voksne høyden også beregnes ut fra en tabell. Skjelettalderen sørger for korreksjon for eventuelt tidlig eller forsinket vekst og gir dermed en mer nøyaktig beregning av forventet voksenhøyde.

Skjelettalder fastslås ved at det blir tatt et røntgenbilde av hånden. Ved å sammenligne modningen av forbeningssentre i håndskjelettet med en standard, kan røntgenlegen avklare om veksten er i rute, er forsinket eller er snart avsluttet.

Forrige side Neste side