Informasjon

Familiær kortvoksthet

Temaside om Korona

Behandling

Nyere kunnskap viser at veksthormonbehandling av familiær kortvoksthet kan øke høyden noe som voksen. Behandlingen er omstridt både hva gjelder effekt, mulige bivirkninger, varighet, den er krevende, etisk problematisk og har en høy pris. Vi må spørre oss om kortvoksthet er en sykdom? Dreier det seg om en terapeutisk eller kosmetisk inngripen? Og er inngripen verd prisen - i kroner og øre og i belastninger for barnet? I Sverige og Danmark er slik behandling ikke tillatt.

Veksthormonbehandling synes å øke voksen høyde med mellom 3 og 6 cm hos barn med familiær kortvoksthet, men det krever langvarig, daglig sprøytebehandling. Vanlig behandlingstid i de studiene som er gjort, har vært 4-7 år. Det innebærer store krav til etterlevelse av behandlingen og høy risiko for at barnet og familien etter hvert går lei. Det er individuelle variasjoner i veksten, og noen barn oppnår ingen ekstra høyde. Behandlingen, basert på sikkerhetsdata fra ca. 100.000 barn, er ikke vist å gi betenkelige bivirkninger. Eventuell veksthormonbehandling avsluttes når veksthastigheten avtar til mindre enn 2 cm per år, eller når en høyde innenfor normalområdet er nådd - optimal varighet av behandlingen er dog uklar.

Forrige side Neste side