Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn/unge: Informasjon til skole

Hovedsymptomet ved CFS/ME er nytilkommen og langvarig utmattelse med betydelig tap av fysisk og mental utholdenhet, noe som vanskeliggjør normal skolegang. Tilrettelegging er avgjørende.

Hva er CFS/ME?

Kronisk utmattelsessyndrom ("chronic fatigue syndrome")/Myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) er en sykdom preget av nyoppstått uttalt utmattelse og kraftig redusert kapasitet til vanlig fysisk og mental/kognitiv aktivitet. Et kjernesymptom er anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring. Denne kommer ofte forsinket. Sykdommen påvirker pedagogisk tilnærming i stor grad, og medfører bl.a. en betydelig redusert kapasitet for læring.

Den anstrengelsesutløste, ofte forsinkede, sykdomsfølelsen/symptomforverringen kalles PEM ("post exertional malaise"). Den varer oftest én til tre dager, men kan vare i uker avhengig av hvor mye over toleransegrensen den økte aktiviteten var.

Det mest hemmende symptomet er oftest tanke- og konsentrasjonsvansker i form av "hjernetåke". Det vil si at etter en tid (eventuelt langt under en time) med mental aktivitet som deltakelse i skoletime eller samvær/samtale med jevnaldrende, blir tankegangen uklar og oppmerksomhet svikter. Barnet/ungdommen kan oppleve slike situasjoner som svært belastende.

Andre vanlige symptomer ved CFS/ME

  • Svimmelhet når man reiser seg fort eller står for lenge (ortostatisk intoleranse)
    • Dette er noe som igjen kan føre til økt utmattelse, økende hjernetåke, hodepine og kvalme.
  • Overfølsomhet overfor lys og/eller støy
  • Endret og unormal regulering av kroppstemperatur som f.eks. kan gi varme og/eller kalde hender og føtter
  • Hodepine, magesmerter, kvalme og tap av appetitt
  • Ofte forstyrret søvn med økt/redusert mengde eller unormal døgnrytme
    • Ungdommen/barnet blir ikke uthvilt etter søvn.
Neste side