Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn/unge: Informasjon til skole

Temaside om Korona

Sykdommens forløp og behandling

CFS/ME starter ofte plutselig, for eksempel etter en infeksjon, men symptomene øker i løpet av uker/ måneder etter det. Starten kan også være helt gradvis over måneder. Selv om tilstanden ofte starter i forbindelse med en infeksjon er det ingen holdepunkter for at CFS/ME er smittsom.

Graden av symptomer kan variere uforutsigbart fra dag til dag og fra uke til uke. Mennesker med CFS/ME ser som regel ikke syke ut.

Årsaken til CFS/ME er ukjent. Det finnes ingen effektive medisiner eller annen behandling som helbreder sykdommen, men sykdommen kan gå over av seg selv - helt eller delvis - når som helst. Prognosen er bedre for barn/unge enn for voksne.

 Tilrettelegging er avgjørende for pasientens livskvalitet. Det viktigste er å finne og respektere den optimale balansen mellom hvile og aktivitet. Et karakteristisk trekk med sykdommen er en kraftig forverring av symptomer og økt utmattethet og ubehag (sykdomsfølelse) om pasienten går klart over sin toleransegrense i fysisk eller mental aktivitet. Denne forverringen kan vare alt fra en dag til flere uker og lindres ikke av hvile. Den kan begynne først dagen etter den økte aktiviteten, noen ganger enda senere. Dette kalles "post exertional malaise" - PEM - og er viktig å unngå.

Forrige side Neste side