Informasjon

Plutselig spedbarnsdød (krybbedød)

Det er ingen typisk sykehistorie i forkant av et slikt dødsfall. Og det er heller ikke mulig å forutsi hvilke barn som vil bli offer for krybbedød.

Plutselig spedbarnsdød er definert som plutselig og uventet død hos spedbarn under 1 år, som regel under søvn, der man ikke klarer å finne noen entydig dødsårsak. Kalles også krybbedød. 

Hva er plutselig spedbarnsdød?

I Norge døde mer enn 100 barn årlig på grunn av krybbedød på 1980-tallet. Forekomsten har vært sterkt fallende, og etter 2015 er det registrert mindre enn 10 dødsfall årlig med diagnosen krybbedød. Hovedforklaringen på den dramatiske nedgangen tilskrives at man omkring 1990 begynte konsekvent å anbefale at barna skal sove på ryggen.

Tilstanden opptrer hyppigst i alderen 2-4 måneder, og 90 prosent av tilfellene skjer før 6-måneders alder. Gutter rammes hyppigere enn jenter, og flest tilfeller skjer i vinterhalvåret.

Årsak

Det drives stadig forskning på dette feltet verden over, og mange teorier har blitt satt fram. Det er enighet blant eksperter i alle land om følgende faktorer som synes å øke sjansen for krybbedød:

 • Barn som sover på magen, antas å være viktigste risikofaktor
 • Røyking under og/eller etter svangerskapet
 • Barn som sover i samme seng som foreldrene
 • Løse tepper, puter eller kosedyr i senga
 • Mors alder under 20 år
 • Tvillinger
 • Lav fødselsvekt

Det er funnet holdepunkter for at barn som dør, plutselig har forstyrrelser i funksjonen av det ikke viljestyrte nervesystemet, det som blant annet styrer pust og hjerterytme. I hjernestammen, en del av hjernen som er viktig for disse funksjonene, er det påvist en sammenheng mellom plutselig spedbarnsdød og redusert nivå av signalstoffet serotonin.

Råd om forebygging

 • La barnet sove på ryggen, ikke på magen
 • La barnet sove på et fast underlag
 • Ikke la barnet sove i samme seng (eller sofa) som en eller begge foreldre
 • Unngå puter, tepper eller løse lekedyr i senga fordi det kan føre til pustevansker dersom barnet snur seg under søvn
 • Temperaturen i soverommet skal ikke være høy (ca 18°C), og barnet skal ikke pakkes inn i for mye klær og dyner
 • Morsmelk synes å beskytte mot plutselig spedbarnsdød
 • Bruk av smokk etter 1 måneds alder anbefales
 • Ikke røyk under svangerskapet eller i barnets nærmiljø (i huset)

Skjevt/flatt bakhode av å ligge på ryggen

Det at spedbarn skal sove liggende på ryggen, har ført til økt forekomst av skjevt/flatt bakhode hos barn. Denne tilstanden kan som regel forhindres ved at spedbarnet får ligge mest mulig på magen når det er under observasjon på dagtid. Hos de aller fleste normaliseres denne tilstanden etter som barnet vokser.

Overvåkning i hjemmet?

Dette blir noen gang forsøkt hos barn som har hatt episoder som er blitt tolket som "nesten død". Man har ikke kunnet påvise at slik overvåkning redder barn fra plutselig spedbarnsdød.

Hva slags hjelp kan foreldre få etter å ha mistet et barn i krybbedød?

Å miste et barn er en av de tyngste kriser et menneske kan utsettes for. En slik krise kan føre til depresjon, angst og andre psykiske lidelser. Hvis vi tier om det som har skjedd, øker risikoen for slike ettervirkninger. Det er derfor viktig at foreldre tar imot tilbud om samtale med fagfolk. 

For å unngå spekulasjoner i ettertid, er det innført ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse. Folkehelseinstituttet har utviklet skriftlig informasjon til pårørende om ordningen. I tillegg er påtaleforskriften endret fra 1. juli 2011 og politiet er nå pålagt å innlede etterforskning selv om det ikke er grunn til å mistenke straffbart forhold.

Man kan ikke forvente å komme over eller glemme det faktum at man har mistet et barn, og det er heller ikke meningen med terapien. Meningen er å komme til en slags forsoning med det som har skjedd, slik at man kan bruke sine krefter på å leve et normalt liv. Ved å bearbeide sorgfølelsene sammen med personer som har kunnskaper om disse tingene, har man en større sjanse til å nå dette målet.

Pasientorganisasjoner

 • Landsforeningen uventet barnedød, Ole Fladagers gate 1A, 0353 Oslo.
  Telefon 22 54 52 00
  Internett: http://www.lub.no/
 • „Vi som har et barn for lite", Frivillighetens Hus, C.J.Hambros plass 5, 0164 Oslo
  Telefon 97 41 20 26
  Internett: http://www.etbarnforlite.no/
 • Sorggrupper finnes mange steder i landet, informasjon ved helsestasjoner eller på barneavdelingen

Vil du vite mer?

 • Plutselig spedbarnsdød - for helsepersonell