Informasjon

Skåldet hud syndrom

En sjelden sykdom som først og fremst angriper nyfødte barn. I engelskspråklig faglitteratur kalles den "staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)". Direkte oversatt betyr det stafylokokk (bakterie) skåldet hud syndrom.

Hva er skåldet hud syndrom?

Dette er en sjelden sykdom som først og fremst angriper nyfødte barn. I engelskspråklig faglitteratur kalles den "staphylococcal scalded skin syndrome". Direkte oversatt betyr det stafylokokk (bakterie) skåldet hud syndrom. Dette er altså en bakteriesykdom som medfører en betennelsesreaksjon i hud og avskalling av huden. Etter avskallingen likner huden på det vi ser under blemmene etter en overflatisk brannskade, og det er bakgrunn for navnet. Sykdommen kalles også SSSS og Ritter's sykdom.

Det er en sjelden tilstand. Hudforandringene oppstår oftest 3-7 dager etter fødselen og er sjelden tilstede ved fødselen.

Årsak

Utgangspunktet for denne sykdommen er en stafylokokkinfeksjon et eller annet sted på kroppen. Det kan være som en kvise i huden eller en liten byll, eller det kan være en infeksjon i øyne eller nese. Det finnes svært mange stafylokokkvarianter, og noen av disse variantene er i stand til å produsere et giftstoff, et toksin.

Ved denne sykdommen produserer bakteriene et giftstoff som kalles eksfoliativ toksin type A eller type B. Disse stoffene kommer over i barnets blod og spres til huden over store deler av kroppen. Like under hudoverflaten reagerer dette toksinet med, og ødelegger, strukturer som er viktig for å binde huden sammen. Dette fører til en slags hudløsning, og det dannes overflatiske (tynnveggede) blemmer. Disse blemmene brister lett og etterlater seg en rød og sår hudoverflate.

Symptomer

Som beskrevet starter dette med en stafylokokkinfeksjon et eller annet sted på kroppen. Dette er i seg selv svært vanlig. Men dersom bakteriene produserer dette toksinet, vil en etter hvert kunne oppdage rødhet og irritasjon i huden. Det beskrives at dette ofte starter rundt munn eller øyne, og at det deretter i løpet av 1-2 døgn kan spre seg utover kroppen. Huden blir etter hvert rød og smertefull, og barnet får feber. Før det dannes blemmer, er det først og fremst smerten i huden som kan vekke mistanke om at dette er noe uvanlig. Etter hvert dannes væskefylte, tynne blemmer som brister svært lett. Under blemmene er huden hissig rød og likner huden etter brannskade.

Utslettet kan i noen tilfeller være avgrenset til området hvor infeksjonen er.

Behandling

Stafylokokker reagerer godt på de rette typene antibiotika. Dersom det er den minste mistanke om denne sykdommen, vil barnet straks bli lagt inn i sykehus for antibiotikabehandling intravenøst, det vil si direkte i blodet. Vanligvis har dette en god og rask effekt slik at barna kvikner til i løpet av 1-2 døgn. Huden blir normal og barna blir friske uten varige mèn.

Forebyggende behandling?

Dette er en svært sjelden sykdom. Stafylokokkene som er årsaken, er derimot svært utbredte, og de aller fleste av oss har på grunn av hyppig kontakt med denne bakterien dannet antistoffer som beskytter oss mot sykdommen. Det er også grunnen til at den bare smitter blant små barn, eller i sjeldne tilfeller hos voksne som har fått ødelagt immunsystemet sitt på grunn av annen alvorlig sykdom.

Dersom det blir utbrudd i en barneavdeling eller annen institusjon, vil det være nødvendig å undersøke alle friske voksne i miljøet for eventuelt å finne og behandle den som er bærer av den aktuelle bakteriestammen.