Informasjon

Voksesmerter

Voksesmerter forekommer hos barn i alderen 2 til 12 år. Tilstanden er karakterisert ved legg- og lårsmerter som gjerne kommer på kvelden, eventuelt natten. Barnet er friskt og uanfektet på dagtid.

Hva er voksesmerter?

Voksesmerter, vokseverk, er en vanlig tilstand hos barn i alderen 2 til 12 år. Årsaken er ukjent og tilstanden er ikke en forløper til annen underliggende sykdom. Verkingen kommer og går, den er lokalisert til lår og legger, opptrer om kvelden og natten og varer i ca. en halv times tid.

Tilstanden er rapportert å forekomme hos fra 2 prosent til 49 prosent i ulike internasjonale materialer. Det store spriket i forekomst gjenspeiler forskjeller i diagnostiske kriterier og forskjeller i ulike befolkninger og aldere. Voksesmerter er sannsynligvis den vanligste årsak til smerter i bena hos barn. Tilstanden er litt vanligere blant gutter enn jenter.

Årsak

Årsaken er fortsatt ukjent. Muligens dreier det seg om en form for muskelverk. På tross av navnet, så ser det ikke ut til at periodene med voksesmerter samsvarer med kroppens vekstspurt - som jo kommer i puberteten. Mange teorier og antakelser er lansert som forklaring på voksesmerter, men de er ikke blitt forskningsmessig bekreftet. En teori - og en studie - ser en sammenheng mellom voksesmerter og utoverrotert (pronert) fot, men andre studier har ikke kunnet bekrefte det. Det er antydet at voksesmerter er et tegn på overforbruk av beina, men tilstanden er ikke forbundet med økt forekomst av tretthetsbrudd i beina som vi skulle forvente dersom dette var forklaringen. 

Symptomer

Barnets aktivitetsnivå er som regel helt uanfektet. Ubehaget er ikke forbundet med halting eller begrenset bevegelighet og involverer ikke leddene. Smertene er gjerne lokalisert fortil på lårene eller baktil på leggene. De varer vanligvis 30-60 minutter før de går over av seg selv. Smertene opptrer ofte sent på dagen eller om kvelden. Barnet kan også våkne tidlig på natten med smerter. Noen merker at smertene ofte blir verre etter en dag med mye løping.

Diagnosen

Ved sterke plager, lang varighet av plagene og usikkerhet om årsaken, bør lege kontaktes. For legen er oppgaven å utelukke annen underliggende sykdom. Sykehistorien er som regel typisk, og ved legeundersøkelse finnes alt normalt. Det er sjelden behov for ytterligere prøver eller bildeundersøkelser.

Behandling

Det er ingen grunn til å underkjenne smertene, de er reelle. Behandling er som regel unødvendig. Voksesmerter er godartede plager. De opphører av seg selv, og barnet behøver ikke noen form for undersøkelser. Det er vanligvis ikke påkrevd med smertestillende middel. Smertene forsvinner oftest av seg selv før effekt av medikamenter setter inn. Om nødvendig er paracetamol det aktuelle preparatet, men dets effekt er ikke bedømt i studier.

Noen barn opplever at det er godt at de ømme områdene gnis og masseres. En studie sammenlignet et muskeltøyningsprogram som pågikk over 18 måneder, med ingen behandling. Symptomene opphørte raskere i tøyningsgruppen, men kvaliteten på studien var ikke tilfredsstillende.

Prognose

Tilstanden går over av seg selv og har ingen komplikasjoner. Varigheten varierer fra noen måneder til flere år.

Vil du vite mer?