Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Bivirkninger

Siden CT er en røntgenundersøkelse innebærer den en viss strålebelastning. Jo flere CT- og røntgenundersøkelser du gjennomgår, jo høyere er risikoen for stråleskader. Nyere CT og røntgenutstyr gir lavere strålebelastning enn før, og risikoen er liten. Gravide bør helst ikke ta røntgen, da for mye stråling kan forårsake fødselsdefekter hos barnet.

Hos noen kan bruk av kontrastvæske forårsake allergisk reaksjon.

Forrige side Neste side