Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

CT av nyrer og urinveier

CT av nyrer og urinveier omfatter undersøkelse av nyrer, nyrebekken, urinledere og urinblære. Undersøkelsen gir først og fremst informasjon om utseende til organene (anatomisk beskrivelse). CT undersøkelsen kan også gjøres med tilførsel av kontrast via innsprøyting i blodet, dette gjøres for å forbedre bildeinformasjonen.

Forrige side Neste side