Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Indikasjoner

Det er flere mulige bildeundersøkelser man kan benytte ved undersøkelse av nyrer og urinveier. Lavdose CT uten kontrast er en god metode til å påvise nyrestein og vil ofte være første bildediagnostiske undersøkelse ved akutte smerter.

CT kan også være en god undersøkelse ved uklare- eller mistenkelige funn da undersøkelsen også viser organene rundt. Dersom det er påvist svulst i en nyre vil CT være nyttig i kartleggingen av utbredelsen av svulsten. CT brukes også i vurderingen av mulige skader på nyrene (og organene rundt), f.eks. etter trafikkulykker. I tillegg vil undersøkelsen kunne avsløre andre forandringer på bakre bukvegg, f.eks. forstørrede lymfeknuter.

Forrige side Neste side