Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Normale funn

Normalt nyrevev har et jevnt omriss, fremstår med normal kontrastoppladning og har normal bredde. Man ser også etter om nyrebekkenet er uten utvidelser, og om overgangen mellom nyrevevet og nyrebekkenet er skarpt framstillt. Urinlederne ses bare som punkter. Urinblæren har en jevn kontur.

Forrige side Neste side