Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Hvordan foregår undersøkelsen?

Dette kan variere noe fra røntgenavdeling til røntgenavdeling. Den informasjonen som sendes ut fra den røntgenavdelingen du skal undersøkes på, er den som gjelder. Stort sett foregår undersøkelsen som forklart nedenfor.

Ofte blir du bedt om å drikke en spesiell kontrastoppløsning opptil to timer før undersøkelsen. Denne oppløsningen kler innsiden av tarmen, og gjør den lettere å skille fra det øvrige vevet. Ved norn problemstillinger kan vann eller andre væsker kan være alternativ til kontrastvæske.

Du undersøkes liggende på et motorisert bord som flytter deg inn i en "smultring-liknende" åpning (gantry). Du må ligge helt i ro under undersøkelsen for at bildene ikke skal bli uskarpe. Under bildeopptak vil du få beskjed om å holde pusten i korte øyeblikk.

Apparaturen, røntgen-kilder og røntgen-mottakere, i "smultringen" beveger seg rundt deg mens bildene blir tatt. Bildene vises samtidig på en skjerm. Dersom det er behov for å fremstille et område klarere, gis en kontrastinnsprøyting i blodet. Mange opplever en følelse av varme gjennom kroppen når kontrasten sprøytes inn, og noen få reagerer med uvelhet, kvalme og eventuelt oppkast. Dette er ikke en allergisk reaksjon, og det går fort over. Ved å puste langsomt og dypt kan du dempe ubehaget.

Forrige side Neste side