Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Pasientforberedelser

Faste er som regel ikke nødvendig ved denne undersøkelsen, men det er viktig at du forholder deg til de instruksjonene du har fått ved sykehuset hvor du skal undersøkes. Det er som regel en fordel at du er godt hydrert - har inntatt nok væske - før og etter denne undersøkelsen. 

Er du gravid, må du varsle ifra fordi man er tilbakeholden med å gjøre CT under svangerskapet. Både henvisende lege og røntgenavdelingen vil vurdere hvor nødvendig undersøkelsen er.

Har du allergi, må røntgenavdelingen varsles slik at de både kan vurdere behovet for bruk av eventuell kontrast og/eller treffe forebyggende tiltak i tilfelle du skulle reagere allergisk. Særlig gjelder dette om du har hatt alvorlig reaksjon på røntgenkontrastmiddel tidligere.

Har du diabetes og bruker medisiner som Glucophage/ Metformin/Orabet og det blir gitt kontrast i forbindelse med CT-undersøkelsen, vil du få beskjed om å stanse midlertidig med disse tablettene. Dette er for å sikre at ikke nyrene blir overbelastet.

Klaustrofobiske reaksjoner kan forekomme, men de aller fleste gjennomfører undersøkelsen uten store plager. Smertestillende eller beroligende medisiner kan ved behov gis før undersøkelsen slik at pasienten klarer å ligge stille. Dette administreres vanligvis på sengepost/poliklinikk før du kommer til undersøkelsen.

Metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, smykker, etc. må fjernes fra undersøkelsesområdet for å sikre best mulig kvalitet på bildene.

Forrige side Neste side