Informasjon

CT av nyrer og urinveier

Temaside om Korona

Hvilke funn kan man gjøre?

Avstengning av urinveiene på grunn av nyrestein, svulst, arrvev, betennelser etc. kan påvises. CT og ultralyd foretrekkes ved utredning av cyster eller svulster i nyrene, eventuelt av svulster i urinveiene forøvrig. I andre tilfeller vil man heller gjøre MR.

Nyrene sammen med milten er de indre organ i buken som hyppigst skades ved f.eks. trafikkulykker med bukskade. CT er den foretrukne undersøkelsen ved bukskader, fordi CT viser skader som ikke alltid kan ses på ultralyd og samtidig gir god oversikt over de andre organene som ligger rundt.

CT kan påvise svulster i urinblæren. Det kan også ultralyd og MR. CT kan bidra til å avklare utbredelsen av en blæresvulst. Men førstevalg ved mistanke om blæresvulst er undersøkelsen cystoskopi, hadde CT mistenkt at det var en svulst ville man være nødt til å ta en cystoskopi uansett- for da er det også mulig å ta prøver av det suspekte vevet. Er mistanken om kreft stor nok vil man derfor gjøre en cytoskopi uten omveier som bare vil være forsinkende, belastende og fordyrende.

Forrige side Neste side