Informasjon

EEG

EEG er forkortelse for elektroencefalografi. EEG registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernen. Signalene forsterkes og filtreres i EEG-apparatet.

Hjernen

Tverrsnitt av hjernen
Tverrsnitt av hjernen

Hjernen ligger godt beskyttet inne i hjerneskallen, kraniet. Hjernen utgjøres av storhjernen (cerebrum), som består av to halvdeler (hjernehemisfærene), samt lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (pons og medulla oblongata). Hjernehemisfærene utgjør nær 90 prosent av hjernevevet. Hver hemisfære måler ca. 15 cm i lengderetningen og ca. 11 cm tilsammen i bredden. Den ytre delen av storhjernen betegnes hjernebarken (cortex) og her finnes sentra som styrer våre bevegelser, tolker sanseinntrykk, former tanker og følelser, etc. Her er det en betydelig elektrisk aktivitet i forbindelse med at elektriske nerveimpulser, "beskjeder", blir sendt til andre deler av hjernen eller ut av hjernen via nerveceller og deres utløpere.

Neste side