Informasjon

EEG

Hva er EEG?

EEG er forkortelse for elektroencefalografi. EEG registrerer elektriske impulser som oppstår hovedsakelig i de ytre delene av hjernen. Signalene forsterkes og filtreres i EEG-apparatet. En del av den elektriske aktiviteten som dannes i hjernen, blir svekket av hjernehinner og skallen og når aldri frem til overflateelektrodene (som er festet i hodebunnen). EEG måler derfor aktivitet som er synkron (samtidig) over et område på 6-10 cm2. Det er mulig å gjøre ulike spesialregistreringer med EEG.

Det registreres spenningsforskjeller som fremkommer på tre ulike måter:

  1. Alle elektrodene måles i forhold til en felles referanseelektrode.
  2. Utregnet gjennomsnittsreferanse. Gjennomsnittsspenningen fra alle elektrodene regnes ut og brukes som felles referanse.
  3. Parvis referanse. To og to elektroder brukes sammen slik at forskjellen mellom dem er høydeutslaget som fremstilles på kurven.

EEG endrer seg med alder og nærmer seg et typisk voksent mønster først når hjernen er fullt utviklet, omkring 13 til 17 års alder. Hos voksne er et normalt EEG sammensatt av flere rytmiske deler og varierer ettersom personen er våken, døsig eller sover. Tyding av barne-EEG krever særlig kompetanse.

Forrige side Neste side