Informasjon

EEG

Hvilke funn kan man gjøre?

EEG er den beste supplerende undersøkelse ved utredning og kontroll av epilepsi. EEG kan følge endringer i hjernefunksjon med millisekund-oppløsning. Normale funn utelukker ikke epilepsi, hjerneskade eller sykdom. Barn med ADHD har som regel normale EEG.

Unormal aktivitet i hjernen kan ses uten at det foreligger noen påvisbare forandringer på f.eks. CT og MR. EEG kan i noen tilfeller fange opp tidlige sykdomsforandringer. EEG-endringene ses da oftest i form av langsomme bølger, endringer i størrelsen på utslagene, sideforskjeller eller lokale endringer i bestemte deler av hjernen. De fleste forandringer i langsom EEG-aktivitet er uspesifikke.

Unormale EEG-mønster kan påvises under epileptiske anfall. Hos personer der man mistenker epilepsi, kan man mellom anfallene hos 50 prosent av dem med epilepsi finne et unormalt EEG-mønster med epileptiform aktivitet. Testen kan gjentas hvis EEG er normalt, eventuelt etter søvndeprivasjon eller ved bruk av andre teknikker som kan utløse epileptiform aktivitet.

Svulster, infeksjoner, hjerneskader, hodeskader, hjerneslag, demens og bevissthetsforstyrrelser kan også gi EEG forandringer. Andre bildediagnostiske metoder som CT og MR foretrekkes imidlertid ofte i utredningen av slike tilstander. Schizofreni og andre typer psykoser (alvorlig sinnslidelse) kan være forbundet med lette uspesifikke EEG-forandringer, men tolkning vanskeliggjøres av medikamentpåvirkning.

Forrige side Neste side